özel güvenlik alımları

İşkur hastane iş ilanları güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımı

İşkur hastane iş ilanları kapsamında güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Kurban bayramı tatili ’nin bitmesi üzerine işkur istihdamın büyümesi amacıyla çeşitli kamu ve özel sektör üzerinden eleman alımı için ilanlar açmaya devam ediyor. özel güvenlik haber (ogg haberler) sitesi olarak yapılan ilanları okurlarımız adına derleyip sizlere sunmaya devam edeceğiz. Alım detayları ise

Galatasaray üniversitesi güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alıyor

Türkiye iş kurumu üzerinden sürekli işçi pozisyonunda toplamda 5 işçi alınacak.  3 temizlik elemanı ve 2 özel güvenlik görevlisi istihdam edeceğini duyurdu. Galatasaray üniversitesi rektörlük ve bağlı bulunduğu birimlerde görevlendirmek üzere 4857 sayılı iş kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla tabloda aşağıda yer alan dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

resim 1138
İşkur hastane iş ilanları

Personel alım şartları

A.Başvuru Şartları

A.1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

A.2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

A.3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

A.4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

A.5) Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.

A.6) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı bağlanmış olmamak.

A.7) Askerlik ile herhangi bir ilişiği olmamak.

B.Diğer Şartlar

B.1) Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

B.2) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

B.3) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan – sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. Sehven atama yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.

II. ÖZEL ŞARTLAR

1) Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmalarına ve dış mekanda çalışmalarına engel durumunun olmaması gerekmektedir.

2) Adayların 40 yaşını aşmamış olmaları gerekmektedir.

3) Talepler İstanbul iline bağlı ilçeler düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla İstanbul’da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir.

4) Güvenlik görevlisi ilanı için adayların 5188 sayılı Kanun Gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak-temel eğitim sonrası kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması ve Valiliklerce verilen geçerli Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına sahip olması gerekmektedir.

5) Güvenlik görevlisi ilanı için adayların Gece ve Gündüz 8 veya 12 saatlik vardiyalı sistemde Üniversitenin tüm yerleşkelerinde dış mekânda çalışmaya engel durumu olmaması gerekmektedir.

6) Güvenlik görevlisi ilanı için adayların en az 170 cm boyunda olması, adayın boyundan [15>Kilo-(Boy-100)] belirtilen formüle göre 15 birimden fazla olmaması gerekmektedir.

7) Temizlik görevlisi için adayların Hijyen sertifikasına sahip olması gerekmektedir.

8) Adayların, başvurunun son günü itibarıyla meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartları haiz olması gerekmektedir.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 12.08.2020 – 17.08.2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak veya İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezlerine şahsen başvuru yapabilirler.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Kura usulüne tabi taleplerden; temizlik ile güvenlik personeli için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’na yapılan başvurulardan, aranan nitelikleri haiz olup Kurum tarafından Üniversiteye gönderilen ve başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek adayların belirlenmesi amacı ile 26.08.2020 tarihinde saat 10:00’da Galatasaray Üniversitesi Ortaköy Yerleşkesinde noter huzurunda kura çekim işlemi yapılacaktır.

 Kura sonucu belirlenen asıl ve yedek adaylar Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü (www.gsu.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar Üniversite tarafından sözlü sınava tabi tutulacaktır. Güvenlik ve Temizlik Görevlileri için yapılacak olan sözlü sınavın işleyişi, takvimi, yeri, itiraz süreçleri, hangi belgelerin teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü (www.gsu.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İşkur hastane iş ilanları
İşkur hastane iş ilanları

V. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. İlanen duyurulur. 5793/

İşkur hastane iş ilanları alakalı bilgiler için özel güvenlik facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu