özel güvenlik alımları

İşkur ilkokul mezunu personel alımı

İşkur ilkokul mezunu personel alımı – dünya çapında işsizliğin yoğun olarak yaşanması ekonomik sıkıntılara neden olurken, her ülkenin hükümetleri işsizliği azaltmak için çeşitli planlar ve projeler oluşturarak vatandaşlarının gelir seviyesini iyi düzeye getirmeye çalışmakta olduğu bilinmektedir. Ülkemizde işsiz vatandaşlar adına hükümet çalışmalarına hız vermiş olduğu ve cogu kamu kurum ve kuruluşlarına kadrolu (sürekli işçi) alımına devam etmekte. Bu kapsamda ise Trakya üniversitesi ilkokul mezunu işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İlkokul mezunu olarak temizlik görevlisi alırken, ön lisans mezunu güvenlik görevlisi alımı da gerçekleştirecek

İşkur ilkokul mezunu personel alımı
İşkur ilkokul mezunu personel alımı

İşkur personel alımı şartları

İşkur üzerinden yapılacak eleman alımlarının şartları şu şekilde olacağı belirtildi

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2- Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) internet sitesinde belirtilen yaş şartlarını taşıyor olmak.


3- Türk Ceza Kanunun 53.’ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.


4- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve özel kanunlarda yer alan şartları taşımak.
5- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
6- Kamu kurum ve kuruluşları kendi disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
7- Adayların, talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olması.
8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.
9- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır.

İşkur ilkokul mezunu personel alımı
İşkur ilkokul mezunu personel alımı


ÖZEL ŞARTLAR
GÜVENLİK GÖREVLİSİ


1- Tartılma ve ölçülme: en az 1.70 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak ve 30 yaşını doldurmamış olmak.
2- 5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini (Silahlı/Silahsız) başarı ile tamamlamış olmak ve geçerli bir Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak
3- 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak
4- İşin niteliği ve çalışma ortamı dikkate alınarak asgari sağlık koşullarını taşıyıp taşımadığına ilişkin Sağlık Kurulu Raporları istenecektir. Şartları taşımayanların tespiti halinde göreve başlama işlemleri yapılmayacaktır.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ


1- İşin niteliği ve çalışma ortamı dikkate alınarak asgari sağlık koşullarını taşıyıp taşımadığına
ilişkin Sağlık Kurulu Raporları istenecektir. Şartları taşımayanların tespiti halinde göreve
başlama işlemleri yapılmayacaktır.

İşkur üzerinden yapılacak ilanın detaylarını görmek için linke TIKLAMA ‘nız yeterlidir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu
error:

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün