özel güvenlik alımları

Kamu güvenlik görevlisi alımı 5 şehir 94 kişi

Kamu güvenlik görevlisi alımı yapan kurumların, eleman alımının son günü olarak 04.07.2020 tarihi itibari ile ilandan kaldırılacağı bilinmekte. Türkiye iş kurumu (işkur) aracılığı ile yapılan kamu güvenlik görevlisi alımı 5 ilde toplam 94 kişi olarak bilinmektedir. Kamu kurumunda sürekli işçi pozisyonunda alım gerçekleştirilecektir. Özel güvenlik haber olarak alım yapacak kurum ve detaylar haberimizde.

İşkur kamu güvenlik alımı  

İşkur üzerinden yayınlanan ilanlara göre:  ISUBÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, On dokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Akdeniz Üniversitesi 94 güvenlik görevlisi alımı yapmaktadır. Personel eksikliğini Türkiye iş kurumu üzerinden gerçekleştirecek kurumlarda ilanların başvuru tarihleri bitmek üzere.

Özel güvenlik Alımı Genel Şartlar

• 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

• 18 yaşını tamamlamış olmak,

• İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olunması,

• Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

• Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

• Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı bulunmamak (Engelli kadroları hariç,

• Adaylar ilan verilen ilde veya ilçelerinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir,

• Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması,

• Askerlik ile ilişiği olmamak yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak,

• Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

• Başvurunun son günü itibarıyla işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak ve tablodaki unvanlara ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımak,

• İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 ay deneme süresi uygulanacaktır.

• Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

• 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

• Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen sadece tek bir iş için başvuru yapabilir. İlana birden fazla müracaat edenlerin başvurularının hepsi reddedilecektir.

• Ücretlendirme asgari ücret üzerinden yapılacaktır.

İşkur üzerinden kamuya sürekli özel güvenlik alımı olarak yayınlanan ilanda ve, haberin detayında da resim olarak paylaştığımız ilanlar yarın itibari ile yayından kaldırılacaktır. Güvenlik alımı gerçekleştirilen illerde olan kursiyerler, işkur ’un internet sitesine girerek bulunduğu ildeki alım hakkında detaylı bilgi alabilirler.

Kamu güvenlik görevlisi alımı için özel güvenlik facebook sayfasından bizi takip edebilirsiniz

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu