Sürekli İşçi Alımı

Kamu ilkokul mezunu alımlar için yarın bitiyor

Kamu ilkokul mezunu alımlar için 05/07/2020 tarihi itibari ile bitiyor. Çalışma bakanlığı aracılığı ile işkur ’un kamu kurum ve kuruluşlarına en az ilköğretim mezunu bay/bayan olmak şartıyla alım gerçekleştireceği bilinmektedir. Bu alımlar pazartesi itibari ile sona erecektir. Özel güvenlik haber sitesi aracılığı ile  detaylar haber içeriğimizdedir.

Aile ve Çalışma Bakanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmek üzere bay ve bayan adaylar arasından en az ilköğretim mezunlarının başvuruda bulunacağı kamu personeli alımları sona ermektedir. İlgilenen adaylar için başvuru şartları ile detaylar haberimiz içeriğinde verilmiştir.

Kamu ilkokul mezunu alımlar Genel Başvuru Şartları Neler;

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

• 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

• 18 yaşını tamamlamış olması,

• Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması,

• Kamusal haklardan mahrum bulunmaması gerekiyor,

• En az ilköğretim mezunu olmak,

• Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması,

• Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmemektedir.

• Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşıması gerekmektedir.

Çalışma Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanlar; TUBİTAK ve Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere 3 üniversitelerin personel alımı yapacağı duyurulmuştu. Yukarıda sayılı kurumların başvuruları 06 Temmuz 2020 Pazartesi mesai bitimine kadar sona erecektir.

Başvuruyu incelemek ve başvuru için LİNK

Kamu ilkokul mezunu alımlar için bizi takip edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu