Özel Güvenlik

Kamu özel güvenlik ve temizlik elemanı alımı gerçekleştiriyor

Kamu özel güvenlik ve temizlik elemanı olarak işkur üzerinden eleman alımına devam ediyor. Pandemi döneminin normalleşmesi ile işkur kamu ve özel sektör personel eksikliğini işkur üzerinden yapmaya devam etmekte. Alımlar hız kazanırken, bir ilan ise Bilecik şeyh Edebali üniversitesi temizlik ve güvenlik görevlisi ve hasta bakım elamanı alacağını duyurdu. En az ilkokul mezunu olmak şartı ile 3 pozisyonda işçi alımı gerçekleştirecek. Haber detayı ogg haberler sitemizin detayında.

Kamu özel güvenlik

Kamu özel güvenlik

Kamu özel güvenlik ve temizlik elemanı genel şartları

1. 2527 Sayılı Türk Soylu Yabancıların Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
4. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak),
5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;


       a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak.
       b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.


       c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
      d) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,


6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.
7. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak.
8. Her aday, İŞKUR’ da yayınlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
9. İŞKUR’ da ilan edilen işgücü taleplerinde son başvuru tarihi itibariyle, başvuru yapılacak kadrolarda belirtilen öğrenim düzeyinde bir okuldan mezun olmak,


10. Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular http://bilecik.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.
11. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Özel güvenlik, temizlik, hasta bakım elemanı için başvuru detayı

İstihdam edilmek isteyen adaylar işkur (Türkiye iş kurumu) üzerinden 20 temmuz ile 24 temmuz arasında online olarak başvuru gerçekleştirebilecekler. Yapılan açıklamada ise: online başvuru harici başvuruların kabul edilmeyecek. İşkur üzerinden acılan bu ilan için bir kişi sadece bir iş koluna başvuru gerçekleştirebilecek. Başvuru bilecek il ve ilçeleri için gerçekleşecek.

Kamu özel güvenlik için özel güvenlik facebook sayfasından bizi takip edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu