Toplum Yararına Program

Kamu temizlik personel alımı 22 kişi

Kamu temizlik personel alımı – son dönemlerde işkur üzerinden yayınlanan ilanların ve kamu kurum kuruluşlarına hızlı ve çok sayıda eleman alımı devam ediyor. Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarına devlet personel başkanlığı işkur aracılığı ile eleman ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Son dönemlerde kurumların eleman alımı yayını arasında ise 22 temizlik personeli ihtiyacını karşılamak için Bozok üniversitesi ’ne kamu temizlik personel ihtiyacını karşılamak için işkur ilan yayınlamış durumda.

Kamu temizlik personeli alımı

Yayınlanan ilanlara işkur ’un resmi internet sitesinden başvuru yapılacağı gibi işkur ‘a başvurularak da başvurularını gerçekleştirebilmektedir. www.iskur.gov.tr resmi internet sitesi, internet üzerinden işkur ‘un sitesinden ilana başvurabilmek için işkur giriş bilgilerinin bulunması gerekmektedir. Ayrıca işkur sitesine kayıt olunduğu tarihte iş kollarının başvurulacak iş kriterlerini taşımaması durumunda iş başvurusu yapılamamaktadır.

Kamu temizlik personel alımı
Kamu temizlik personel alımı

Kamu temizlik personeli başvuru şartları

 1. Türkiye Cumhuriyet (T.C) vatandaşı olmak
 2. İlana başvuru tarihten itibaren 18 ile 36 yaş kriterleri içerisinde bulunması gerekmektedir.
 3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

 1. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
 2. Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek,
 3. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlamak, şartları aranır.

 1. Engellilerin ilgili mevzuata göre, yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle, bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk (%40) olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir.

 1. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 2. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
 3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

İlanın detaylarına aşağıda vermiş olduğumuz linki tıklayarak öğrenebilirsiniz

Kamu temizlik personel alımı
Kamu temizlik personel alımı

Başvuru için ilana Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu