Ögg Bilgiözel güvenlik bilgi sistemi

Özel Güvenlik Komisyonu ne iş yapar

Özel Güvenlik Komisyonu

Özel güvenlik görevlisi olarak meslek sahibi olmak isteyen kişilerin bilmeleri gereken bir konudur bu komisyon. Çünkü özel güvenlik görevlilerini alakadar eden bütün kararları bu komisyon almakta ve uygulamaktadır. Öncelikle belirtmeliyiz ki bu komisyon her ilde ayrı ayrı toplanmaktadır. Her ilin vali yardımcıları nezaretinde toplanmaktadırlar. Özel güvenlik komisyonu şu üyelerin katılımıyla oluşmaktadır;

 • İl emniyet müdürlüğü temsilcisi.
 • İl jandarma komutanlığı temsilcisi.
 • Ticaret odası başkanlığı temsilcisi.
 • Sanayi odası başkanlığı temsilcisi.

Komisyon Tarafından Alınan Kararlar

Yukarıda belirttiğimiz üyelerden oluşan komisyon vali yardımcısının öncülüğünde bazı kararları almaktadır. Görüşülen konular ve alınan kararlar ise şu şekildedir;

 • Kurumların isteği doğrultusunda, işyerlerinin, çalışanların ve binaların özel güvenlik faaliyetlerini sağlayacak ekibi kurmak ya da güvenlik hizmeti veren şirketlerden hizmet almak suretiyle korumanın sağlanmasına karar vermek.
 • İşi ya da konumu nedeniyle koruma talep eden kişilere özel güvenlik görevlisi istihdam etmek ya da özel güvenlik hizmet sunan şirketler aracılığıyla kişinin güvenliğinin sağlanmasına karar vermek.
 • Özel güvenlik görevini icra edecek azami personel sayısını, bulundurulması veya taşınması uygun olan silahın, teçhizatın miktar ve özelliğini özel güvenlik komisyonu Ayrıca gerektiğinde şahısların, özel güvenlik birimleri ya da özel güvenlik şirketleri aracılığıyla alınacak fiziki ve aletli güvenlik tedbirlerini de bu komisyon belirler.
 • Para ve değerli eşyaların nakli sırasında ya da geçici koruma ve güvenlik hizmetleri sırasında, güvenlik görevlilerinin ve güvenlik şirketlerinin bulundurup taşıyabilecekleri silahların sayısını ve özelliğini karara bağlamak.
 • Koruma ve güvenlik hizmetinin gerektiğinde görev alanını genişletmek, normal şartlarda ise görev alanlarını belirlemek.
 • Kamuya açık görev alanlarında kamu hürriyetinin korunması amacıyla gerektiğinde güvenlik görevlisi yetkilerini sınırlandırıcı kararlar almak.
 • Özel güvenlik uygulamasının bitirilmesine ilişkin istekleri karara bağlamak.
 • Özel güvenlik faaliyetleriyle alakalı denetlemeler sonrasında, valiliğin isteği üzerine uygulanacak tedbirleri kararlaştırmak.
 • Kanun ve yönetmelikte açıklanan diğer konular ile vali tarafından istişare edilmesi istenen konuları görüşüp karara bağlamak da özel güvenlik komisyonu tarafından yapılır.

Bütün bu alınan kararlar özel güvenlik yasası ve yönetmeliğinin dışına çıkılmadan alınarak karara bağlanır. Toplanma amacı kamu yararına kararlar almaktır. Güvenlik tedbirlerini belirlemektir.

Özel Güvenlik Komisyonu
Özel Güvenlik Komisyonu

özel güvenlik facebook sayfasından bizi takip edebilirsiniz

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu