Ögg Bilgi

Özel Güvenlik Şirketleri

Özel Güvenlik Şirketleri, Güvenlik şüphesiz herkesin ihtiyacıdır. Acil durumlara karşı tedbir almak ve genel asayişin sağlanması ihtiyacı şahıslar, kurum ve kuruluşlarda bulunmaktadır.

Bu ihtiyacın karşılanması için bir nevi destek personele ihtiyacınız olacaktır. Özel güvenlik görevlileri bu amaçla yetiştirilmekte ve istihdam edilmektedir.

Güvenlik ile ilgili endişe teşkil edebilecek ve özellikle insan sirkülasyonunun yoğun olduğu ortamlarda giriş çıkışların, eşyaların kontrol edilmesi elzemdir.

Özel Güvenlik Şirketleri
Özel Güvenlik Şirketleri

Güvenliğin sağlanmak istediği nokta şayet bir işletme ya da şirket ise bünyenizde bir birim kurarak yardımcı personel alabilirsiniz.

Ancak personeli kendi bünyenizde istihdam etmek istemiyorsanız özel güvenlik şirketleri ile çalışarak personel ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Şayet bir şirket ile çalışmayı düşünüyorsanız bu noktada ciddi bir araştırma yapmanız gerekecektir. Üstelik şirket ile anlaşma sağlamak size her noktada fayda sağlayacaktır.

Örneğin kendi bünyenize personel almanız durumunda izinli olduğu süre zarfında yerine çalışacak personeliniz olmadığından dolayı güvenlik noktasında açık ortaya çıkacaktır.

Bir firmayla çalışmanız demek size gönderilen personel izinli ise de yerine ikame edilecek personel olduğundan dolayı açık ortaya çıkmaz.

Güvenlik Şirketi Seçimi

İnsanların her dönemde temel ihtiyacı olan asayiş günümüzde ciddi bir noktaya ulaştı. Ozel guvenlik iş ilanları kelimeleri üzerinden bir arama gerçekleştirdiğinizde pek çok ilana rastlamak mümkündür.

Ayrıca bazı işletmelerde güvenlik bulundurma zorunluluğu vardır. Özel güvenlik şirketleri iki amaca hizmet ederler.

Öncelikle bünyelerinde var olan personelleri talepler doğrultusunda belirlenen noktalara istihdam edilmek üzere görevlendirilirler. Diğer bir görevi ise ÖGG yetiştirmektedir.

Şirketler kurs açarak silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi olmak isteyenlere eğitim verirler. Eğitim sonrası alınan sertifikalar ile iş sahibi olursunuz.

Firmaların güvenlik gereksinimlerinin karşılanması için güvenlik şirketlerinin rolü büyüktür.

Çalışacağınız personellerin taleplerinizi karşılayacak durumda olması ve sahada çalışacak kadar tecrübeli olması gerekmektedir. Elbette ki her ilde ve ilçede güvenlik şirketlerine rastlamak mümkündür.

Bu tarz şirketlerin faaliyet alanları münhasıran koruma ve güvenlik olmalıdır.

Ayrıca şirket yöneticilerinin aranan şartlara haiz olması, yetki belgesi dahilinde hizmet vermesi ve bünyelerinde bulunan personellerin de sertifikaya sahip olması önemli bir konudur.

Şirket tarafından verilen eğitimlerden sertifikalara, hatta istihdam edilecek olan personellerin yapılan güvenlik soruşturmasından başarı ile geçtiklerini önemseyin.

En önemlisi bu hizmeti paranız ile satın alıyorsunuz. En iyisini almak hakkınız. İşletmenizi, can ve mal güvenliğini korumak için emanet ettiğiniz personelin profesyonel olması elbette ki yararınıza olacaktır.

Bu anlamda uzun yıllardır çalışan şirketler ve özellikle sektörde referansı olanları tercih etmeniz gerekecektir. Tüm firmaları inceleyerek eleme yöntemi ile en iyi özel güvenlik şirketi tercihi yapmak tamamen sizin elinizdedir.

Bu gün İç İşleri Bakanlığı izni ile faaliyet gösteren binlerce şirket bulunmaktadır. Ayrıca kurslara katılarak silahlı ya da silahsız özel güvenlik görevlisi olmuş kişi sayısı neredeyse 1 milyona yakındır. Güvenlik konusu 5188 sayılı kanunda ele alınmaktadır.

Bu kanun gereğince personel istihdam etmek ya da güvenlik hizmeti almak dışında yapılacak bir şey yoktur. Üstelik güvenlik görevlisi istihdam etmenin bazı zorlukları vardır.

Personelin özlük haklarını korumak, vergi vermek, iş güvenliğini sağlamak kurum ve kuruluşlar için sıkıntı yaratacak konulardandır. İşte bir şirket ile çalışmak bu noktada önemlidir.

Çünkü personeller size değiş, şirketlerine bağlı olduklarından dolayı iş güvenliğinin sağlanması, personelin haklarının korunması tamamen şirketin sorumluluğundandır.

Peki bir şirket ile çalışma fikri beraberinde hangi görev ve sorumlukları getirir?

Özel Güvenlik Şirketleri
Özel Güvenlik Şirketleri

Özel Güvenlik Şirketi İle Çalışmak İsteyenler, Dikkat!

Sektörel hacmi geniş olan güvenlik alanında elbette ki personel açığı yaşamak mümkün değildir.

Taleplerinizi göz önünde bulundurarak en iyisini tercih etmek en tabi hakkınızdır. En profesyonel firmaya ulaşmanızın önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak özel güvenlik şirketleri ile anlaşma sağlamadan evvel aşağıdaki kriterlere dikkat etmeniz gerekecektir.

 • Şirketlerin kanuna göre İç İşleri Bakanlığı’ndan faaliyet izni alması gerekiyor. Şirket yöneticilerinin personel sayısının 10’dan az olması halinde lise, 10’dan fazla olması halinde lisans mezunu, Türk vatandaşı ve kamu haklarından yasaklı olmayan bir şahıs olması dahilinde izin belgesi için başvuru yapılabilir. 2019 yılı için belirlenen harç tutarını ödemeniz ile birlikte alacağınız belgenizle işletmeniz faaliyete başlayacaktır.
 • Faaliyet izni olmayan firmaların kurucu ve yöneticileri için idari yaptırımlar bulunmaktadır. 3 ay ile 1 yıl arasında hapis cezasının yanı sıra 5 bin gün adli para cezası isteminde de bulunulabilir. Bu cezaları alan şahıslar aynı görevlerine tekrar başlayamazlar.
 • Şirketler personel istihdamı için valiliklere başvurmalıdır.
 • İstihdam edilecek personelin güvenlik kimliği olmalı ve bu kimliğin her 5 yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.
 • Çalıştırılan personelin sigortalarının ödenmesi elzemdir. Sigorta ödenmemesi halinde kişi başına 150 gün adli para cezası bulunmaktadır.
 • Şayet sahip olunan kimlik kartı farklı bir personel tarafından kullandırılır ise yine idari para cezası verilmesi söz konusudur. Ayrıca bu şahısların özel güvenlik kimlik kartları da iptal edilir.
 • Özel güvenlik görevlilerinin belirli görevleri vardır. Şayet güvenlik görevlisi bir olaya şahit olarak üstüne düşen görevi yapmaz ya da kasten kolluk kuvvetlerini olaydan haberdar etmezse görevinden en az 1 yıl süre ile uzaklaştırılırlar.
 • Bakanlık tarafından yapılacak olan denetimlerde yetkililere tüm bilgi ve belgelerin sunulması zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Özel güvenlik görevlilerin grev, lokavt gibi sendikal faaliyetlere katılması yasal değildir. Bu durum özel güvenlik şirketleri ile çalışmanız durumunda sizlere yarar sağlayacaktır.

Şirketlerin ve personelin istihdam edildiği kurum ve kuruluşların belirlemiş olan şartlara uygun hareket edilmediğinde idari ve adli yaptırımlar olduğunu söylemek mümkündür. Bu sebeple 5188 sayılı kanuna uygun ve bilinçli bir şekilde davranmak yararınıza olacaktır.

Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranan Şartlar

Özel güvenlik şirketleri tarafından istihdam edilecek olan personelin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

 • C. vatandaşı olmak
 • 18 yaşını tamamlamış olmak (Silahsız özel güvenlik görevlisi için aranan bir şarttır.)
 • Lise ve dengi mezunu olmak
 • Görevini yapmasına mani olacak bedensel ve zihinsel bir rahatsızlığı olmaması
 • Kamu haklarından yasaklı olmaması
 • Şirket tarafından kendisine verilen eğitimlerden başarı ile geçmiş olması
 • Türk Ceza Kanunu kapsamında belirlenen suçlardan hüküm giymemiş olmak gerekmektedir.

Bu şartları taşıyan silahlı ya da silahsız güvenlik görevlilerini işletmenizde bir birim kurarak çalıştırabileceğiniz gibi belirli bir meblağ karşılığında şirketlerden de destek isteyebilirsiniz. Talepleriniz doğrultusunda firmalar ihtiyaç duyacağınız sayı ve nitelikte personeli sizlere yönlendirecektir.

Şirket kuruluşu ve istihdam ile ilgili detaylara 10 Haziran 2014 tarihli ve 25504 sayılı Resmi Gazete’den ulaşabilirsiniz. Şirket kuruluşu için detaylı bilgi alabileceğiniz gibi, çalıştırmak istediğiniz personele ilişkin esaslar ve özel güvenlik şirketleri hakkında da bilgi alabilirsiniz.

Bu sebeplerden ve cezai yaptırımlar sebebi ile her iki tarafın da görevlerini yerine getirmeleri ve karşılıklı sorumluluk esasına uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Özel güvenlik görevlilerinin polisler ve diğer kolluk kuvvetleri kadar geniş yetkileri bulunmasa da kendilerine atfedilen görev yerlerini en iyi şekilde korumak ve güvenliği sağlamak gibi asli görevleri ve yetkileri bulunmaktadır.

özel güvenlik

özel güvenlik haber

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu