Ögg Bilgiözel güvenlik bilgi sistemi

Stat güvenlik görevlisi rahat edecek yasalaştı

Stat güvenlik görevlisi

Yetkisiz olarak Spor alanına, soyunma odalarına, sporcu çıkış tünellerine girenlere 20 günden az olmamak emeliyle yapılan hukuki para cezası, 1 seneye kadar mapus cezası olarak artırılıyor

– Müsabakanın seyrini ya da güvenliğini bozanlar ile ilgili 1 seneye kadar yapılan mapus cezası 3 seneye kadar çıkartılıyor

– Müsabakalarda özel güvenlik görevlisi bulundurmayan Spor kulüplerine, noksan olan her tek özel Yetkisiz olarak Spor alanına, soyunma odalarına, sporcu çıkış tünellerine girenlere 20 günden az olmamak emeliyle yapılan hukuki para cezası, 1 seneye kadar mapus cezası olarak artırılıyor.

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ve Samsun Milletvekili Çağatay Kılıç ile kimi AK Parti’li milletvekillerinin imzasını taşıyan Sporda Kötülük ve Düzensizliğin Önlenmesine Değin Yasa Önerisi,Türkiye büyük millet meclisi Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

Teklifle, Spor için seyircilerin kabulüne başlanmasından Spor ertesi tamamiyle tahliyesine kadarki müddette yetkisiz olarak Spor alanına, soyunma odalarına, odaların koridorlarına, sporcu çıkış tünellerine girenlere 20 günden az olmamak emeliyle yapılan hukuki para cezası, 3 aydan 1 seneye kadar mapus cezası olarak değiştiriliyor.
Müsabakanın seyrini ya da güvenliğini bozanlar ile ilgili 3 aydan 1 seneye kadar yapılan mapus cezası ise 1 seneden 3 seneye kadar artırılıyor.

Spor alanlarında taşkınlık yapması ve tesislere zarar verilmesine ait de tertip etme inşa ediliyor. Spor alanlarında kasten yaralama ya da mala zarar verme suçlarının işlenmesi durumunda şikayet koşulu aranmaksızın Türk Ceza Kanunu’na (TCK) göre verilen ceza, teklifle yarı oranında artırılıyor.

“Spor alanları” ibaresi genişletilerek “müsabaka, idman ve seyir alanları” olarak değiştiriliyor.

– 1 sene ve üzeri mapus cezası alanlar 5 sene yönetime giremeyecek Sporda Kötülük ve Düzensizliğin Önlenmesine Değin Kanun’a, “Suçun ağırlaştırıcı öğeyi ve hak yoksunluğu” başlıklı madde ekleniyor.
Kimliklerini saklamak emeliyle yüzlerini bez ya da sair unsurlarla tamamiyle, kısmen kapatarak kanunda belirti edilen suçları işleyenler ile ilgili verilecek cezalar yarı oranında artırılacak.

Kanunda tariflenen ya da atıf uygulanan alakalı kanunlardaki suçlardan kaynaklı 1 sene ya da daha çok mapus cezasına mahkumiyet durumunda,şahıs, ayrı olarak TCK’nin alakalı hükümlerine göre, Spor kulüpleri, federasyonlar ve içeriğinde sportif faaliyetler yürütülen tüzel kişilerin idare ve kontrol organlarında misyon yapamayacak.
Yasaklama hükmü kararın kesinleşmesiyle yürürlüğe girecek.

Mahkumiyet cezasına ek olarak cezanın kendi kadar bir müddet henüz hak yoksunluğu devam edecek fakat toplam uygulanacak hak yoksunluğu 5 seneden çok olamayacak.
Kişinin müsabakaları ve antrenmanları seyretmek emeliyle Spor, idman ve seyir bölgesine girişinin yasaklanması, seyirden yasaklanmasına iler iki.

Madde hükümleri, taraftar gruplarınca Spor alanlarının dışında hakaretin yanında tehdit sahibi olan tezahürata da uygulanacak. Spor müsabakalarını seyirden yasaklanan şahıs, yasaklama kararını meydana getiren fiilin işlendiği müsabakanın yönü olan ve taraftarı bulunduğu grubun katıldığı Spor müsabakalarının uygulanacağı gün, müsabakanın başlangıç zamanında ve bundan 1 saat ardından yer aldığı yere en yakın genel kolluk birimine başvurmazsa, her tek Spor için 25 günden az olmamak emeliyle hukuki para cezasıyla cezalandırılacak.
Seyirden yasaklama cezası, ikinci sefer verildiğinde ceza müddeti 3 sene, üçüncü sefer hüküm verildiğinde ise ceza müddeti 5 sene olarak uygulanacak.

Bu kararlar cumhuriyet başsavcılığı ya da mahkemelerce prosedürü yapmış kolluk birimine şipşak bildirilecek, kollukça elektronik malumat bankasına işlenecek. Bu yükümlülüğün takibi emeliyle kolluk birimlerince biyometrik yöntemler de kullanılabilecek.Federasyon, kulüpler, alakalı başka müessese ve kuruluşlar, yasa kapsadığı suçlarla alakalı Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılacak idari araştırma ya da soruşturmalarda gören alan kontrol elemanlarına,herhangi bir kanuni mani bulunmadıkça araştırma ya da soruşturmanın gerekleri ışığında, alakalı malumat ve belgeleri ibraz edecek, bunların incelenmesine yardımcı olacak.

-1 sene müddetle izleyemeyecek

Müsabakalarda özel güvenlik görevlisi bulundurmayan Spor kulüplerine,noksan özel güvenlik görevlisi adedi haysiyetiyle 100 TL olarak kesilen idari para cezası, noksan olan her tek özel güvenlik görevlisi adedi haysiyetiyle 300 TL şeklinde artırılıyor. Elektronik bilet uygulamasına geçilmemiş Spor bölgesine biletsiz ya da kapasiteden çok izleyici alınmasında verilen idari para cezasına değin hükümde de ibare farklılığı inşa ediliyor.

Güvenlik Haber

özel güvenlik
özel güvenlik haber

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu