Sürekli İşçi Alımı

Sürekli işçi alımı en az ilkokul mezunu

 

Sürekli işçi alımı yapılacağı, aile ve çalışma bakanlığı son dakika olarak duyurdu. Ogg haberler olarak detayları sizlerle paylaşıyoruz Üniversiteye en az ilkokul mezunu 5 bahçe onarım hizmetleri bakım elemanı yapılacak. Sürekli işçi alımı Türkiye iş kurumu üzerinden yayınlanmaktadır. Son dönemlerde covid-19 salgınının artması ile işsizliğin yoğun geçmesi nedeni ile kamu kurum ve kuruluşları çeşitli illerde ve çeşitli branşlarda kamu personel alımı yapmaya devam ediyor.

İşkur sürekli işçi alımı

Iğdır Üniversitesi merkez teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden kura usulü ile “sürekli işçi” alınacaktır. Şartları uyan adaylar, başvurularını ilan tarihleri süresi içerisinde www.iskur.gov.tr, Alo 170 veya e-Devlet adresinden yapmaları gerekmektedir.

Sürekli işçi alımı
Sürekli işçi alımı

Bahçe Onarım Hizmetleri Bahçe Bakım Elemanı başvuru şartları

* En az ilkokul mezunu olmak.

* Başvurunun son gün itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak. 35 Yaşından gün almamış olmak.

* En az B sınıfı sürücü ehliyet belgesine sahip olmak.

* Iğdır il ve ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

* Peyzaj ile ilgili Önlisans/lisans programlarının birinde mezun olmak veya Bağ Bakımı, Peyzaj, Peyzaj Bahçıvanı, Bahçıvanlık, Uygulamalı Bahçıvanlık veya bağ bahçe işleri ile ilgili belge veya sertifikalardan birine sahip olup bu belgelerle ilgili 24 ay sigortalı olarak çalıştığını belgelendirmek. (SGK Hizmet dökümüyle belgelendirmek.)

Kamuya işçi alımı başvuru şartları

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

  1. Engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.
  2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak.
  3. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
  4. Son başvuru tarihi itibariyle, başvuru yapılacak kadroda belirtilen öğrenim düzeyinde bir okuldan mezun olmak.
  5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
  6. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Sürekli işçi alımı tam metni

sosyal medyadan bizi takip edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu