Öz iş sendikası

Sürekli işçi sorunları ve cözümü

Sürekli işçi sorunları

SÜREKLİ İŞÇİ OLARAK ÇALIŞMAKTA OLAN ARKADAŞLARIMIZIN ACİL ÇÖZÜM BEKLEYEN BAZI TEMEL SORUNLARI

1. MAAŞ; Kadroya geçirilen işçi arkadaşlarımın taban ücreti hala Asgari Ücret gösterilmesi ve her seferinde şirket zamanında yapılan şartnamenin önümüze sürülerek engel çıkartılması çalışan arkadaşlarımıza Asgari Ücret üzerinden maaşlarının hesaplanması. Oysa ki aynı kurumda aynı işi yapan, personelin Daimi Statüdeki İşçi arkadaşımdan 2 kat maaş alması söz konusudur.

Bu düzenin yeniden gözden geçirilip Kadroya geçen işçi arkadaşlarımızın maaşlarının yeni bir yönetmelikle Bakanlıklar tarafından yeniden belirlenmesi. Ayrıca Bakanlıklar ve Kurumlar arasındaki Daimi İşçi Statüsüne geçen işçi arkadaşlarımız arasındaki maaş farklılıkları mevcut. Kurumlar arasında En Düşük ücreti Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan işçi arkadaşlarımız Almaktadır .

En azından Sağlık Bakanlığı diğer Bakanlıklara aynı fiyat skalası belirleyip (eşit iş eşit ücret) en azından diğer Bakanlıklarımız arasındaki ücret adaletsizliğinin çözülmesi büyük önem arz etmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere diğer bütün kurum ve kuruluşlarda 2019 yılı irtibari ile eğitim durumlarımıza bağlı asgari ücret + % fazla bir maaş belirleme usulü mevcuttu. Bizlere de taraf imzası olarak hatta iş sözleşmesi imzaladık ve orda ilgili maddede mevcut olduğu halde bu haklarımızı da vermemektedirler. Ayrıca Bütün kesimlere verilen enflasyon farkını da alamamaktayız. 31 ekim 2020ye kadar süren toplu iş sözleşmesinde de maalesef bize verilen sosyal haklarda 2016 yılının rakamları buda maalesef maddi yönden bizlere büyük kayıplar yaşatmaktadır.

2. VERGİ DİLİMİ; Hazine ve Maliye Bakanlığımızın 2019 yılı için belirlemiş olduğu Gelirlerin Vergilendirilmesindeki bedel Asgari Ücretle hesaplanan maaşlarda Temmuz ayından itibaren vergi dilimine girilmesi ve bu işçi arkadaşlarımızın enflasyon ve vergiler nedeniyle aylık net maaşlarında aile geçimini bozacak şekilde bir kayıp söz konusudur. Bu nedenle Maaşlarda ilk dilim verginin düşürülmesi ya da belli rakama kadar olan maaşlardan hiç vergi alınmaması işçi arkadaşlarımız tarafından beklenmekte olup milyonlar işçi için de büyük önem arz etmektedir.

 

3. MESAİ TAMAMLAMA , FAZLA ÇALIŞMA, ARA DİNLENMELERİN UYGULANMAMASI; 4857 sayılı İş Kanunu ’nun 68. Maddesinde “ara dinlenmelerin çalışma süresinden sayılmayacağı” belirtilmektedir. Ancak söz konusu ara dinlenmesi işçilerin çalışmakta olduğu bir üretim veya imalat sanayi tesisleri kullanılabilir olsa da Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda insan sağlığına yönelik hizmet verildiği için mevzuatta yazıldığı şekliyle uygulanması imkansızdır.

Hastanelerde; hizmetin süreklilik arz eden işlerde bir saatlik ara dinlenmesinin mümkün olmadığı ve kullanılamaz durumdadır. Yine Sağlık Bakanlığında vardiyalı çalışmalarda kesintisiz görev yapan Hizmetin süreklilik arz ettiği işlerde ve birimlerde çalışan arkadaşlarımız 5 veya 10 dakika gibi küçük zaman dilimlerinde yemek vb. ihtiyaçlarını gidererek görev yerine yeniden geri dönerek hizmetlerin aksamaması için çaba sarf etmektedirler.

Bu nedenle mevzuatta yer alan ara dinlenme sürelerinin de Sağlık Bakanlığına bağlı bütün işyerlerinde çalışılmış sayılması yönün de yeni bir düzenlemenin yapılması büyük önem arz etmektedir.Ayrıca bazı kurumlarda çalışan arkadaşlarımızın çalışma yerlerinin uzaklığı zamanlarının bir bölümünün yolda işe gitmek için harcamaları iş yoğunluğuna göre çalışma saatlerinin on altı saate çıkarılması

4. YENİ BİR TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ BEKLENTİSİ; 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. maddesinin altıncı fıkrasında; geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin, anılan madde kapsamında yer alan idarelerce sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin ücreti ile diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacağı düzenlenmiştir.

Geçiş işlemleri tamamlanan işçilere idarelerce uygulanmak üzere, Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 31.10.2020 tarihine kadar uygulanacak olan toplu iş sözleşmesinin ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümleri belirlenmiş olup işçilerimizin bu konuda daha önce yapılan Çerçeve Protokol Toplu sözleşmesi uygulanmasının daha uygun olacağı beklentisi içindedirler.

Buna göre 2019 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Sözleşmesine göre maaşlarda iyileştirme söz konusudur. Fakat bu iyileştirme 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23. MADDESİ UYARINCA İDARELERCE SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİRİLEN İŞÇİLERİN ÜCRET İLE DİĞER MALİ VE SOSYAL HAKLARININ BELİRLENMESİNDE ESAS ALINACAK TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNDE UYGULANMAMIŞTIR.

Bu da kadroya geçen işçi arkadaşlarımızda büyük bir hayal kırıklığı oluşturmuştur. Cumhurbaşkanımızın daha önce yapmış olduğunuz konuşma da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde çalışmakta olan işçi arkadaşlarımızın kadroya geçtikten sonra en az 400-500 TL. tutarın da bir zam aldıklarını beyan etmeniz üzerine çalışan arkadaşlarımız da maaşlarına seyyanen zam beklentisi içine girmişlerdir.İşçi arkadaşlarımız maaşlarının artacağını umarken maaşlarında düşüşler olması Kadro konusunda büyük hayal kırıklığı yaratmış olup 2020 yılına kadar bizler bu maaşlara mahkum mu olacağız düşüncesi içindedirler. Bu konunun en öncelikli ve acilen çözülmesi büyük önem arz etmektedir.

5. GÖREV TANIMLARI – İŞ YERİ TESCİLLERİNİN YANLIŞ GİRİLMESİ -TAYİN; Bakanlıkların ve Kamu Kurumlarının büyük bir bölümü KHK hükümlerini uygulamayarak işçi kadrolarına geçişlerde unvanlar kaldırılarak sürekli işçi olarak istihdam edilmişlerdi. Diğer yandan, Devlet Memurları, görevde yükselme niteliğindeki unvanlara görevde yükselme sınavlarına katılarak görev unvan ve değişikliklere gitmesi söz konusu iken işçi kadrosunda bu hak bulunmamaktadır.

Sürekli işçi kadrosuna geçen arkadaşlarımız da bu unvan ve haklardan eğitim durumunun el verdiği şekilde bir üst unvana geçmek istemektedirler. Ayrıca 4/D sürekli işçi kadrosunda ki arkadaşlarımızın aile birliği ve bütünlüğünün sağlanması için çoğu arkadaşımız eşlerinden çocuklarından ayrı bir hayat idame ettiriyorlar Tayin yada görevlendirme tarzında bir kolaylık getirilmesi de büyük önem arz etmektedir.

özel güvenlik haber – öz iş sivas temsilcisi

özel güvenlik

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
error: