özel güvenlik alımları

üniversite personel alımı güvenlik görevlisi ve temizlik işçisi

 

üniversite personel alımı yapacağını duyurdu. Temizlik personeli ve güvenlik görevlisi statüsünde toplamda, 20 kişi istihdam edecek. Son dönemlerde kamu kurum ve kuruluşları eksik personel giderilmesi kapsamında birçok branşta personel alımı yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda ise Üniversite personel alımı yaparak birçok branşta kamu personel alımı yapmakta. Haberin detayı özel güvenlik haber (ogg haberler) sitemizin detayında.

Kütahya sağlık bilimleri üniversitesi personel alımı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 kişilik boş kadro ile 10 Temizlik Görevlisi Alımı ve Engelli 2 temizlik Görevlisi akacak. Bir diğer kadroya göre ise 8 Güvenlik Görevlisi alımı yapılacak.

Genel Başvuru Şartları Nedir?

 • Türk vatandaşı olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
 • Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
 • Kütahya İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak
 • 18 – 35 yaş arasında olmak.
 • En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

Özel Başvuru Şartları Nedir?

Temizlik Görevlisi Şartları: Temizlik işi yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak gereklidir. Engelli alımı için ise özel olarak, Engelli sağlık kurulu raporu ile en az %40 engeli olduğunu belgelendirmek gerekmektedir.

Güvenlik Görevlisi Alımı Şartları: 5188 sayılı Kanun Gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak – temel eğitim sonrası kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması ve Valiliklerce verilen geçerli Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve İç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

Başvuru Süreci Başladı!

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ( KSBU ) personel alımı başvuruları ilanın yayım tarihi ile ( 18 Ocak 2021 ) başvuru süreci başlamıştır. Adaylar başvurularını en geç 22 Ocak 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Adaylar başvurularını sadece ” https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx ” adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirmeleri gereklidir.

İlan metini için Tıklayınız

üniversite personel alımı hakkında daha fazla bilgi için özel güvenlik facebook sayfasından takip edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu