Sürekli İşçi Alımı

zabıta personel alımı

zabıta personel alımı yapılacağı duyuruldu. En az ortaöğretim mezunu olmak üzere 20 kişilik zabıta personel alımı yapılmak üzere ilan yayınlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarının Türkiye iş kurumu, kurum dışı ilanları son dönemde en çok personel alımı yapan birimlerden biri oldu. Kamu kurum ve kuruluşları içerisinde belediye başkanlıkları çeşitli illerde ve çeşitli branşlarda binlerce işçi almaya devam ediyor. Bu kapsamda ise belediye başkanlığı en az ortaöğretim mezunu olmak üzere zabıta ekibinde eksik personel ihtiyacını gidermek adına ilan yayınladı, İlanın detayları haberimizde.

Pendik belediyesi zabıta alımı

“Pendik Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.” ifadeleri ile yayımlanan kamu ilanının detayarı şu şekilde:

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Pendik Belediyesi memur alımı başvuru şartları şu şekilde:

 1. a)    Türk vatandaşı olmak,
 2. b)    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. c)    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. d)    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. e)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 6. f)    İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
TIKLAYIN.
TIKLAYIN.

ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR?

İlana başvuracaklarda aranan özel şartlar ise şu şekilde:

 1. a)    İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak lise mezunları için 2020-KPSS P94; önlisans mezunları için 2020-KPSS P93 ve lisans mezunları için 2020 KPSS P3puan türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 2. b)    Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 3. c)    657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve Kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 4. d)    Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 5. e)    13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

İlana başvurular 08.03.2021-12.03.2021 tarihleri arasında belediyeye şahsen yaplacak. İlan metni için TIKLAYIN.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu