Sürekli İşçi Alımı

belediye iş başvurusu

belediye iş başvurusu almaya başladı. 12 belediye farklı illerde ve farklı pozisyonlarda personel alımı yapıyor. En az ilköğretim mezunu olmak şartıyla belediyelerin değişik alanlarında görev yapacak kadrolu personel ve süreli işçi pozisyonunda işçi alacak. Alımlarda mezuniyet şartları İlkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasında belirlenecek. Detaylar haberimizin detayında.

İşkur belediye personel alımı

Belediye ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

  • a)    Türk vatandaşı olmak.
  • b)    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • c)    Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • d)    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • e)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

1 2 3 4 5 6 595 7 475 8 360 9 291 10 223 11 217 12 147 13 119 14 96 15 76 16 65 17 61 18 52 19 46 20 43 21 43 22 52 23 32 24 25 25 26

belediye iş başvurusu ile alakalı haberleri sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu