özel güvenlik alımları

Kamu özel güvenlik alımı 10 kişi

Kamu özel güvenlik alımı – son dönemlerde işsizliğin ekonomik krizlerden dolayı yüksek seviyelere gelmesi nedeni güvenlik görevlisi olan vatandaşların kamuda iş bulmak amacıyla arayışları devam ediyor. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen kişilerin belirli bir eğitimden ve sınavdan geçmeleri gerekmektedir. Özel güvenlik kimlik kartı olmayan veya henüz eline ulaşmamış kişiler bu ilana başvuramayacaklardır. Özel güvenlik temel eğitimini bitirip, Ögg kimlik kartı bekleyen adaylar. Özel güvenlik sertifikası sorgulama ile kimlik kartı ‘nın son durumunu öğrenebilirler.

Kamu özel güvenlik alımı
Kamu özel güvenlik alımı

Ülkemizin son günlerde ekonomik krizin yoğun şekilde vatandaşları etkilemesinin sonucunda devletin çeşitli kurumları eleman eksikliğini gidermek amacı ile işkur üzerinden kamu özel güvenlik alımı ilanı açtığı görülmektedir. Bunların bir tanesi olarak ta YALOVA ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİĞİ daimi özel güvenlik görevlisi alacağını duyurdu. 10 daimi güvenlik görevlisi alacağını duyuran Yalova üniversitesi bazı şartlar getirdiği görülmektedir. Aşağıda başvuru için gerekli bilgileri sizler ile paylaşıyoruz.

Kamu özel güvenlik alımı TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:


A) Kamu özel güvenlik alımı Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:


1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde https://esube.iskur.gov.trtr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.


2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.


3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.


4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.


5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.


6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.


7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.


9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez.

İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.


10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

Kamu özel güvenlik alımı
Kamu özel güvenlik alımı

Kamu özel güvenlik alımı TALEBE BAŞVURU YAPACAK ADAYLARIN DİKKATİNE

I. BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesi (a) bendinin 1,4,5,6,7 fıkralarında belirtilen şartları taşımak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan, son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.

4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

5. Görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (Engelli Temizlik Görevlileri hariç) gerekmektedir.

*En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.

*Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 40 yaşından gün almamış olmak.

*Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.

*Üniversitenin tüm yerleşkelerinde (Merkez ve İlçeler) iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

*Yalova Merkez ve Altınova, Çiftlikköy, Termal, Armutlu, Çınarcık ilçelerinin birinde ikamet ediyor olmak.

*5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

II. AÇIKLAMALAR

1. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek türüne başvuru yapabilecektir

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

3. Başvuruların tamamı İŞ-KUR tarafından kura çekimi için Üniversitemize gönderilecektir.

Kamu özel güvenlik alımı
Kamu özel güvenlik alımı

III.KURA ÇEKİMİ, KURA SONUCU, BELGE TESLİMİ

1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 inci maddesi gereğince, İŞKUR tarafından Üniversitemize bildirilen başvurular arasından ilan edilen her iş kolu sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve 4 (dört) katı kadar yedek aday, noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir.

2. Kura çekimi 10.03.2020 tarih saat 09:00’da Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecektir.

3. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.

4. Kura sonucu www.yalova.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.

5. Kura sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan asil adaylar, Üniversitemiz sitesinde duyurulduktan itibaren 3 (üç) iş günü içinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına istenilen belgeleri elden teslim edeceklerdir.

6. Yapılacak belge kontrolü işlemlerinde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belgelerini belirtilen süre içinde teslim etmeyen sözlü sınava alınmayacak yerlerine Yedek Aday listesinde yer alan adaylar sıra ile davet edilecektir.

7. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

IV. SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. Askerlik Durum Belgesi

3. Diploma Fotokopisi

4. Adli Sicil Belgesi

5. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge

6. Öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi

7. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananların, durumlarını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (İlgili ilana başvuranlar için)

V. SÖZLÜ SINAV, SÖZLÜ SINAV TARİH VE YERİ, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

1. Belirlenen adaylar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 17 inci maddesi gereğince Üniversitemizce sözlü sınava tabi tutulacaklardır

2. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik yapılacaktır.

3. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

3. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav yeri, sözlü sınav tarihi ve saati, sözlü sınav sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Üniversitemiz internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

VI. ATAMA İŞLEMLERİ

1. Sınav kurulunca, kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.

2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

VII. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamu özel güvenlik alımı ayrıntılı bilgiyi işkur sitesinden incelemek için tıklayınız

Kamu özel güvenlik alımı ve diger alımlar için facebook sayfamızı takip edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu