Ögg Bilgiözel güvenlik bilgi sistemi

özel güvenlik yetkileri

özel güvenlik yetkileri

Özel güvenlik görevlileri, topluma açık konser alanları, havalimanı, gar, stadyum ve alışveriş merkezleri gibi yerlerde güvenliği sağlamak amacıyla istihdam edilmiş kişilerdir. Özel güvenlik görevlileri koruma ve güvenlik amaçlı yetiştirilmektedir. Bu nedenle bu görevi yapan kişilerin yetkilerini belirlememek kişilerin temel hak ve özgürlüğüne tecavüze neden olabilir. Bu nedenle özel güvenlik yetkileri kanunlarla belirlenmiştir.

Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan kimselerin yetkiler çalıştıkları alanlarla sınırlı bırakılmıştır. Bu sınırlar içerinde özel güvenlik görevlilerinin arama yetkileri ise en çok merak edilen konudur. Arama, adli arama ve önleyici arama olarak ikiye ayrılmaktadır. Adli arama;

  • Kısaca kişinin hak ve özgürlüğünü kısıtlayarak, gerektiğinde evinde, aracında ve iş yerinde yapılan teferruatlı aramadır. Hâkim kararıyla yapılabilmektedir.

Önleyici aramayı ise şu şekilde açıklayabiliriz;

 

  • Kamunun yararına olan, toplum güven ve huzurunu sağlamak amacıyla genellik kalabalık yerlerde yapılan güvenlik aramalarıdır.

Özel güvenlik görevlilerinin arama yetkisi, özel güvenlik hizmetleri kanununun 7. Maddesinde ve adli ve önleme aramaları yönetmeliğinin 21. Maddesinde belirtilmiştir. Bu maddeler üzerinden özel güvenlik yetkileri şu şekilde açıklanmıştır;

  • Görev yaptıkları alanlara girmek isteyen kişilerin üzerini detektörle kontrol etme, eşyalarını ve kendilerini duyarlı kapıdan geçirme izinleri verilmiştir.
  • Görev yaptıkları topluma açık alanlarda (konser, stadyum) kimlik kontrolü yapabilme, duyarlı kapıdan geçirme izinleri verilmiştir.
  • Doğal afet durumlarında imdat istenmesi halinde evlere giriş izinleri verilmiştir.
  • Görev alanlarında, haklarında yakalama emri çıkarılmış kişileri tespit etmeleri durumunda bu kişileri yakalama izinleri verilmiştir.
  • Genel kolluk kuvvetlerine teslim etmek üzere, görev alanlarında suç sayılacak bir eşya ele geçirmeleri halinde bu eşyayı alıkoyma izinleri verilmiştir.
  • Terk edilmiş, unutulmuş eşyaları buldukları halde emanet olarak alma izinleri verilmiştir.

Bütün bu özel güvenlik yetkilerini incelediğimizde elle arama yetkisinin verilmediğini görmekteyiz. Vatandaşların dikkat etmesi ve bilgilenmesi gereken bir konu da görev alanlarında dahi olsa hiçbir güvenlik görevlisine elle arama yaptırmamaları olacaktır. Güvenlik görevlileri tarafından böyle bir istekle karşılaştığınızla itiraz etme hakkınız doğacaktır. Sizlere karşı zorla bu şekilde arama gerçekleştiren kişilere karşı da şikâyet hakkınız vardır. Elle arama izni genel kolluk kuvvetlerine verilmiş bir izindir.

özel güvenlik yetkileri
özel güvenlik yetkileri

özel güvenlik facebook sayfasından bizi takip edebilirsiniz

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu