Güvenlik İş

Sendika yüzünden işlerinden oldular

 

Sendika yüzünden işlerinden oldular – 19 Mayıs üniversitesinde Taşeron şirketinde çalışırken Emrah BALOĞLU ve Hüseyin EKİZ fazla mesai ve eksik ücret alacağına ilişkin dava açmışlardır.

696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 maddesinin bendinde öngörülen davalardan feragat etmeleri üniversite yönetimince istenmiş. Güvenlik iş sendikası Sendika Baş Temsilcisi Emrah BALOĞLU ve arkadaşı Hüseyin EKİZ Güvenlik İş Sendika yöneticileri ve güvenlik iş Sendika baş hukuk müşaviri Levent ATABAY’la görüşmüş kesinlikle feragat etmeyin sendika ve hukuk bürosu olarak yanınızdayız mahkeme kararıyla kadronuzu söke söke alırız diye garanti vermişler.

DAVADAN FERAGAT ETMEDİLER İŞLERİNDEN OLDULAR!!

 

19 Mayıs Üniversitesi KHK istenen belge ve davalardan feragat etmedikleri için, şartları yerine getirmedikleri gerekçesiyle 2 Güvenlik görevlisini kadroya alınmadılar. Kadroya alınmadıklarından dolayı İdare mahkemesine dava açtılar.

Samsun 1-2 İdare mahkemesine dava açtılar.  Mahkemenin kararı, söz konusu KHK’da bahsi geçen davaların, muvazaa davaları olduğu, kurum aleyhine açılan alacak davalarından vazgeçilmesi gerektiğine ilişkin açık bir hüküm bulunmadığı iddia edilmekte ise de, yukarıda anılan mevzuat hükmünde, herhangi bir dava türünden bahsedilmeyerek ayrım yapılmaksızın, açılan davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edilmesi gerektiğinin belirtildiği, zaten maddede belirtilen icra takiplerinin ise, genel olarak alacaklar (parasal işler) için yapıldığı hususu da dikkate alındığında, söz konusu iddia yerinde görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, mahkeme davanın REDDİNE, karar verilmiştir.

Samsun bölge idare mahkemesi 4. idari dava dairesine itiraz etmişler sayılı kararının dayandığı gerekçeler karşısında yerinde ve kararın kaldırılmasına neden olacak mahiyette görülmediğinden istinaf başvurusunun REDDİNE, karar vermiştir.

Sendika
Sendika

KADRO BEKLERKEN İŞSİZ KALDILAR

Kadroya geçmenin hayalini kurarken işsiz kalmışlar. Levent ATABEY rahat olun Anayasa mahkemesine itiraz ederiz oda olmazsa İnsan Halkları mahkemesine itiraz ederiz. En sonunda kadronuzu alırız. Daha sonra anayasa mahkemesine, nede insan hakları mahkemesine itiraz etmedikleri ve bu itiraz sürelerinin dolduğu iddia ediliyor. Güvenlik iş sendikasının Baş Hukuk Müşaviri müracaatları unuttuğu iddia ediliyor.

ÖZEL GÜVENLİK HABER OLARAK ŞİMDİ SORUYORUZ.

-Birçok kişi feragat ettikleri için avukatlık ücreti ödedi Levent ATABAY icra takibi yaptı neden?

696 KHK MADDE 127- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

Sendika
Sendika

“GEÇİCİ MADDE 23
Bu fıkra kapsamında feragat edilen davalara veya takiplere ilişkin yargılama ve takip giderleri davacı veya takip eden üzerinde bırakılır ve taraflar lehine VEKALET ÜCRETİNE HÜKMOLUNMAZ, hükmedilenler tahsil edilmez ve bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil edilenler ise iade edilmez. Bu fıkra kapsamında yapılacak sulh sözleşmelerinden damga vergisi alınmaz. Demektedir. LEVENT ATABAY’ın YAPTIĞI İCRA TAKİPLERİ HUKUKSUZDUR.

-Bu davayı kaybedenler size güvendi davalarından vazgeçmedi ne olacak şimdi ?

Güvenlik İş sendika yöneticileri ve Baş Hukuk Müşavirliği işçiyi korumakta mısınız ?

– Feragat Eden işçilerin icra takibiyle aldığınız avukatlık, dava masrafları ücretlerini geri ödeyecek misiniz ?

-Davalardan yüzlerce insan feragat etmeseydi. Davalar kaybedilince ne yapacaktınız?

 

özel güvenlik haber sitesi sosyal medya hesabımızdan takip edebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
error: